Vesir var frå tidleg islamsk tid ein tittel for ministrane til kalifar og sultanar. I Det osmanske riket (Tyrkia) var storvesiren den absolutte representanten for sultanen og fekk besegle dokument med hans signetring, men den verkelege makta til storvesiren varierte etter kva energi og kraft som låg hos monarken. Storvesiren førte framsetet i ministerrådet. Embetet vart avskaffa av Mustafa Kemal saman med sultanatet 1922.