Den norske kirke

Den norske kirke, Norges folkekirke, er regulert etter lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke (kirkeloven).Kirken er en evangelisk-luthersk folkekirke. Medlemstallet på nesten 3,8 millioner innebærer at 73 prosent av befolkningen er medlemmer i kirken (2015). . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hallgeir Elstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 554 artikler: