Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke og det største trossamfunnet i Norge. 64 prosent av befolkningen, 3,5 millioner, er medlemmer i Den norske kirke (2022). Den var tidligere statskirke i Norge. Statskirkeordningen ble avskaffet i 2012. Den norske kirke er i Grunnloven benevnt som «Norges folkekirke», og har dermed fortsatt en særstilling framfor andre trossamfunn. Hele artikkelen

Ny artikkel