Den norske kirke

Den norske kirke, Norges folkekirke, er en evangelisk-luthersk folkekirke. Den er regulert etter lov av 24. april 2020 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) og Kirkeordning for Den norske kirke, vedtatt av Kirkemøtet i 2019. Medlemstallet på nær 3,7 millioner innebærer at 69 prosent av befolkningen er medlemmer i kirken (2019).. Hele artikkelen

Ny artikkel