menighetsråd

Artikkelstart

Menighetsråd er i Den norske kirke opprettet ved lov av 3. des. 1920, og stadfestet ved lov om Den norske kirkes ordning av 29. april 1953 og ved kirkeloven av 7. juni 1996. Menighetsrådet består av 4, 6, 8 eller 10 medlemmer etter menighetsmøtets beslutning. Valg skjer hvert fjerde år, og stemmerett har alle over 18 år som hører til Den norske kirke og som står i det kommunale manntall. Soknepresten er selvskrevet medlem, men biskopen kan bestemme at en annen prest skal være medlem av menighetsrådet.

Faktaboks

Også kjent som

sokneråd

Menighetsrådets oppgave er å ha ansvar for det kristelige liv i soknet, for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles, for å avgi uttalelser om kirkelige spørsmål som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om. Rådet medvirker ved tilsetting av prest og andre kirkelige stillinger i menigheten. Menighetsrådet har også stemmerett når ny biskop skal tilsettes i bispedømmet.

Menighetsrådet velger to av sine medlemmer som medlemmer av kirkelig fellesråd og to som varamedlemmer. Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem og ett varamedlem fra hvert menighetsråd.

Rett til å kreve seg fritatt for valg til menighetsråd har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste som medlem av menighetsrådet de siste fire år og den som påberoper seg hindring som menighetsrådet godkjenner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg