Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren, felleskirkelig erklæring undertegnet i Augsburg, Tyskland, 31. okt. 1999 av representanter for Vatikanet og Det lutherske verdensforbund. Formålet med Felleserklæringen er å vise at den dialogen som har pågått gjennom flere tiår, har gjort det mulig for de underskrivende lutherske kirker og den romersk-katolske kirke å formulere en felles forståelse av menneskets rettferdiggjørelse ved Guds nåde i troen på Jesus Kristus. Erklæringen inneholder ikke alt som den enkelte kirke lærer om rettferdiggjørelsen, men uttrykker en samstemmighet i lærens grunnleggende sannheter. På bakgrunn av en gjennomgang av de bibelske skriftene og en felles formulering av grunnsetningene om rettferdiggjørelsen ble det konkludert med at 1500-tallets gjensidige lærefordømmelser ikke lenger kan sies å ramme partene i dagens situasjon. Innebyrden av dette er at læren om rettferdiggjørelsen ikke lenger vil ha kirkesplittende konsekvenser.