Lekpredikant er ein predikant som ikkje har teologisk utdanning. Ein predikant er ein religiøs talar eller forkynnar. Sjå lekmannsrørsle .