Ottesang, eller fropreken, tidlig morgengudstjeneste, dansk-norsk betegnelse for laudes (lat.), morgenens tidebønn i den katolske kirke. I Den norske kirke holdes ottesang på førstedagene i de store høytider i enkelte bymenigheter og består av en forkortet høymesseliturgi.