Luthersk Kirketidende, kirkelig tidsskrift, utgis av Luther Forlag, grunnlagt 1863 av professor Gisle Johnson. Bladet deltok i kampen mot den liberale teologi i begynnelsen av 1900-tallet, og har også siden representert en relativt konservativ linje. Redaktører (2005): Halvor Nordhaug, Vidar Leif Haanes, Jan Otto Myrseth, Berit Okkenhaug og Olav Skjevesland.