Kirkeritual, forskrift for hvordan gudstjenesten og de kirkelige handlinger skal utføres, se liturgi.