Kristi åpenbaringsdag, første søndag etter nyttår, tidligere kalt Helligtrekongersfest, tilsvarer epifania-festen. Dagen har fått karakter av å være misjonens dag, fordi de hellige tre konger blir oppfattet som de første hedninger som møtte Kristus.