Sognebud, prestens nattverdsbesøk hos syke og døende. Handlingen forrettes etter et særskilt ritual; presten skal så vidt mulig være iført embetsdrakt.