Oslo Indremisjon, tidligere navn på Kirkens Bymisjon.