Tunsberg bispedømme, utskilt fra Oslo bispedømme i 1948, omfatter fylkene Vestfold og Buskerud. Flateinnholdet er 17 146 km2, og antallet kirkemedlemmer i 2013 var 380 933, som tilsvarar 74,3 % av innbyggerne. Bispedømmet er delt i 10 prostier, 34 fellesråd og 113 sogn/menigheter (2013). Bispesete i Tønsberg. Biskop (2014–): Per Arne Dahl.