Christian 4s forordning om kirketukten 1629 innførte en medhjelperinstitusjon. Prestens medhjelpere, som skulle velges ut blant betrodde sognemedlemmer, skulle bistå presten i tilsynet med menigheten og særlig påtale slike synder som ikke kunne rammes av loven.