Kirke og Kultur, norsk tidsskrift, grunnlagt 1894 av Christopher Bruun og Thv. Klaveness, het til 1919 For Kirke og Kultur. Redaktører har vært Chr. A. Bruun (1894–1908), Thv. Klaveness (1894–1914), E. Berggrav (1909–58; 1922–24 J. G. Gleditsch), Øivind Seip Berggrav (1959–68). Redaktør siden 1968 Inge Lønning, fra 1994 sammen med Kjetil Hafstad. Tidsskriftet har særlig spilt en rolle for debatten om religiøse og kirkelige spørsmål, men har også gitt plass for artikler om bl.a. litterære og sosiale emner. Utgitt 1975–88 av Gyldendal Norsk Forlag, fra 1988 av Universitetsforlaget.