Kollas, en embetsmessig bevitnelse i form av et høytidelig brev til menigheten utferdiget av biskopen om at en prest er rett kalt til det embete han nå tiltrer og fyller de åndelige vilkår som stillingen krever. Kollas leses av prosten når vedkommende prest innsettes ved sin første gudstjeneste i menigheten.