Nord-Hålogaland bispedømme, opprettet 1952, da det tidligere Hålogaland bispedømme ble delt. Bispedømmet omfatter Troms og Finnmark fylker samt Svalbard (hører til Tromsø domprosti). Flateinnholdet er 135 853 km2 (hvorav Svalbard utgjør 61 229 km2), og antallet kirkemedlemmer i 2013 var 195 305 (82,3 av befolkningen). Nord-Hålogaland er delt i 9 prostier, 46 kirkelige fellesråd og 64 sogn/menigheter. Biskop (november 2014-): Olav Øygard.