bispevalg

Artikkelstart

Bispevalg, valg av biskop ved ledighet i en bispestilling i Den norske kirke. Kirkerådet ber da vedkommende bispedømmeråd om å nominere fem kandidater som det anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop. Bispedømmerådet skal før det gjør vedtak om nominasjon avholde et forberedende møte, og på det grunnlag gi kandidater som vurderes nominert anledning til å uttale seg om de ønsker å motta nominasjon. Nominasjonene må omfatte begge kjønn. De enkelte medlemmene i bispedømmerådet avgir stemme på tre kandidater. De fem kandidatene som har fått flest stemmer, er nominert.

Bispedømmerådets innstilling går så via Kirkerådet til avstemning blant bispedømmets menighetsråd, alle prester i bispedømmet, vigslede kateketer, diakoner og kantorer i bispedømmet, alle landets proster, teologiske professorer ved de teologiske fakultetene, samt lederne av de praktisk-teologiske utdanningene (Det praktisk-teologiske seminar, Menighetsfakultetet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord). De stemmeberettigede gir sin stemme til de tre personer som de anser mest skikket til å bli tilsatt som biskop. Gyldig stemme må inneholde tre navn i prioritert rekkefølge.

Avstemningsresultatet blir sendt til vedkommende bispedømmeråd og til landets biskoper, som innen en fastsatt frist uttaler seg om hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt. Biskopene begrunner sin uttalelse. Kirkerådet tilsetter en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer. Ved tilsetting kreves alminnelig flertall.

Ved ledighet i stillingen som preses i Bispemøtet nominerer dette inntil tre av de tjenestegjørende biskopene til den ledige stillingen.

Inntil 2012 var biskopene kongelige embetsmenn og ble utnevnt av Kongen i statsråd.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg