Fropreken, (av fro-), tidlig morgengudstjeneste. I Alterbok for Den norske kirke kalles den ottesang og består av en forkortet høymesseliturgi. Fromesse holdes i Norge bare på førstedagene i de store høytider i enkelte bymenigheter.