Kirkeinnvielse, må foretas av biskopen før en ny kirke kan tas i bruk, også etter restaurering, når koret må betraktes som nytt. Årsdagen for kirkeinnvielse ble i gammel tid feiret som festdag (kirkemesse).