Norvegia sacra, årbok om den norske kirke i fortid og samtid; utgitt fra 1921 av professor O. Kolsrud og inneholder kirkehistoriske avhandlinger og aktstykker. Siste årbok kom 1950 (bd. 20). En tilleggsserie med større avhandlinger, Bibliotheca Norvegiae Sacrae, omfatter også 20 bind (1922–56), men er senere slått sammen med hovedserien, som ikke lenger er årbok, men utkommer uregelmessig; bind 22 kom 1965, bind 23 i 1980.