Fengselsprest, prest i Den norske kirke som tjenestegjør i fengsler. Fengselsloven av 12. desember 1958 § 20 bestemmer at det ved enhver anstalt i fengselsvesenet skal virke en prest. Stillinger som fengselsprest ble først opprettet i Oslo 1838, i Bergen 1840, i Kristiansand 1849 og i Trondheim 1867 ved tukthusene og slaveriene på disse steder. Botsfengselet hadde fengselsprest ved åpningen i 1851.