Bjørgvin bispedømme, før 1919 Bergens stift. Bispedømmet blei oppretta på Selje på Olav Kyrres tid om lag 1070; bispesetet blei flytta til Bergen i 1170. Bjørgvin bispedømme omfattar Hordaland og Sogn og Fjordane fylke, etter at Sunnmøre blei overført til det nye Møre bispedømme i 1983. Talet på kyrkjemedlemmar var 489 544 (79,7 % av befolkninga) i 2013. Bjørgvin er delt i 10 prosti, 58 fellesråd og 179 sokn/kyrkjelydar (2013). Biskop (2009-): Halvor Nordhaug.