Bibelskoler, skoler for kristen ungdom. Tar dels sikte på å modne elevenes trosliv og dyktiggjøre dem til frivillig og ulønnet tjeneste i menighetslivet, dels på å utdanne predikanter og sekretærer i det kristne arbeid. Det finnes bibelskoler bl.a. i Oslo, Grimstad, Stavanger, Bergen og Tromsø.