Stiftsdireksjonen, bestod av biskopen og fylkesmannen i den by hvor biskopen har sitt sete og førte bl.a. overtilsynet med kirkebygninger, kirkegårder og veldedige stiftelser. Stiftsdireksjonen ble avviklet ved innføring av ny kirkelov 1.1.1997, og oppgavene er nå overtatt av bispedømmerådene og fylkesmennene.