Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, startet i 1992 etter mønster fra Christian Aid i Storbritannia. Formålet med Changemaker er å gi ungdom anledning til å handle konkret i forhold til urettferdighet og nød i verden.