Gammelnorsk homiliebok

Gammelnorsk homiliebok
Gammelnorsk homiliebok, håndskriftet AM 619 4to, bl. 56r.
Av /Handbok i norrøn filologi.

Gammelnorsk homiliebok er en samling prekenernorrønt, bevart i et håndskrift fra omkring 1200, og er dermed den eldste bevarte norske bok. Innholdet er imidlertid en god del eldre. Samlingen er beregnet for prester som grunnlag for deres prekener til menigheten. Prestene kunne bruke dem til høytlesning i gudstjenesten. Prekensamlingen gir dermed et innblikk i hvordan norske prester har forkynt i middelalderen. Gjennomgående er prekenene oversatt fra latin, men fritt bearbeidet, og det er også originale innslag.

Samlingen åpner med teksten «Om dydene og lastene», skrevet av den engelske munken Alkuin. Deretter følger selve prekensamlingen, ordnet etter kirkeåret. Under Olsok 29. juli gjengis legenden om Olav den hellige. Samlingen avsluttes med Herrens bønn (Fadervår) med forklaringer. Prekenene som boken inneholder, kan deles i to hovedtyper. Det er homilien, som utlegger bibelteksten vers for vers, og den såkalte sermo, som er mer tematisk og fortellende i formen. I tillegg finnes også prekener som inneholder opplæring i kristen tro og moral.

Moderne utgivelser

Boken er utgitt ved Gustav Indrebø i 1931, en faksimileutgave ble utgitt i 1953 og en oversettelse ved Astrid Salvesen med innledning og kommentarer ved Erik Gunnes ble utgitt i 1971.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Gamal norsk homiliebok ved Gustav Indrebø. Oslo, 1931. Les boka
  • Gammelnorsk homiliebok, oversatt av Astrid Salvesen. Oslo, 1971. Les boka
  • Oddmund Hjelde: Kirkens budskap i sagatiden. Oslo, 1995. Les boka

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg