Menighetssekretær, ordnet tjeneste i Den norske kirke; kan tilpasses ulike behov i menighetene, f.eks. sekretærarbeid for menighetsrådet, kontorarbeid, ledertrening, konfirmant- og ungdomsarbeid. Menighetssekretæren inngår således i et team-arbeid med de øvrige ansatte i kirken. Tilsettes av menighetsrådet.