Dimisspreken, eg. dimisjonspreken, prekenprøve som en teologisk kandidat ifølge Christian 5s Norske Lov 2–2–1 måtte avlegge for å oppnå geistlig embete. Nå er den blitt en eksamensprøve ved Praktisk-teologisk seminar.