Tekstbok for Den norske kirke, liturgisk bok, autorisert i 1918. Inneholder kollektbønner, epistler og evangelier til kirkeårets søn- og helligdager. Fra 1977 avløst av Nye tekstrekker og kollektbønnene i Ny høymesseliturgi. Ny tekstbok tatt i bruk 1. søndag i advent 2011. Tekstene er hentet fra Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse 2011.