Offerskjeppe, årlig offer til sognepresten, bestående av en skjeppe godt bygg. Dette var i eldre tid et pliktoffer av alle brukere av særskilt matrikulert jord (utenfor Finnmark) uten hensyn til størrelse.