Hjemmedåp, kirkelig dåp når barnet av helbredsgrunner ikke kan bringes til kirken. I Den norske kirke kan enhver døpt person i voksen alder utføre hjemmedåp, men vanligvis foretar presten denne handlingen, oftest på sykehus av sykehuspresten. Hjemmedåp skal stadfestes i kirken for å markere at man ved dåpen tas opp i menigheten.