Generalkirkeinspeksjonskollegiet, dansk-norsk tilsyns- og sensurorgan, opprettet 1737 av Christian 6. Kollegiets formål var å føre tilsyn med kirke og skole i Danmark og Norge, og å øve sensur over religiøs litteratur. Biskopene ble ikke rådspurt ved opprettelsen. Kollegiet hadde til å begynne med stor myndighet, men fikk sin makt svekket etter hvert som pietismens innflytelse avtok. Det ble opphevet 1791.