Blokkpenger, penger som er innsamlet i almisseblokker (en slags kirkebøsser).