Pasjonssøndagen, betegnelse på 5. søndag i faste. Ved festreduksjonen 1770 ble dagen fortrengt av Maria budskapsdag, men den ble tatt inn igjen med de nye tekstrekkene 1977.