Luthersk Ugeskrift, norsk kirkelig tidsskrift, startet 1877 av F. W. Bugge og J. C. Heuch. Det ble et organ for den høykirkelige retning, som ønsket en regulering av legmannsforkynnelsen og hadde betenkeligheter overfor menighetsråd med valgte representanter. Heuch ble stående i redaksjonen til 1889, mens Bugge 1881 ble avløst av M. J. Færden. I 1893 gikk tidsskriftet inn.