Døveprest, spesialprest for døve. Norge er delt i fire distrikter med døveprest i full stilling. Døvepresten for det østenfjelske er hovedprest for Norges døve og utnevnes i statsråd, de øvrige av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.