Kirkens Sosialtjeneste, diakonal stiftelse innen Den norske kirke, opprettet 1988 (videreføring av Norsk misjon blant hjemløse).