Geilomøtene, betegnelse for kristelige møter som i årene 1913–36 årlig ble holdt på Geilo. Representanter for organisasjoner på evangelisk-luthersk grunn drøftet her felles problemer og interesser og hvordan de best kunne samvirke til Guds rikes oppbyggelse. Etter opprettelsen av Organisasjonenes Fellesråd i 1938 fortsatte møtene å bli holdt på Geilo til 1980-årene, da de ble flyttet. Organisasjonenes Fellesråd ble besluttet nedlagt i 2008.