Dåpsattest, bygger på en menighets dåpsprotokoll, med vedkommendes fødselsdag og -år, dåpsdatoen og menigheten/sognets navn, og foreldrenes navn og stilling. Tidligere mye brukt som legitimasjon i stedet for fødselsattest.