Fastegudstjeneste, kveldsgudstjeneste i Den norske kirke på hverdager i fastetiden, bestemt ved kongebrev 29. jan. 1639. Holdes helst på onsdager eller fredager. Liturgien er som for aftensang i fastetiden. Prekenen holdes vanligvis over et avsnitt fra lidelseshistorien, men også andre bibelske tekster brukes.