kirkeloven

Kirkeloven, lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke, trådte i kraft 1. januar 1997. Loven regulerer blant annet kirkens organisering, medlemskap i kirken og forvaltningen av kirkebyggene. Den erstattet tolv eldre, til dels overlappende lover.

10. mai 2016 gjorde Stortinget endringer i kirkeloven som muliggjorde å etablere et nasjonalt rettssubjekt i Den norske kirke. Dette ble gjort gjeldende fra 1. januar 2017. Alle kirkelig statsansatte er fra dette tidspunktet ansatt i kirken, og kirkelige virksomheter som tidligere var en del av statsforvaltningen, ble overført til det nasjonale rettssubjektet.

Kulturdepartementet presenterte 28. september 2017 en høring med forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Lovforslagene som særlig gjelder Den norske kirke er foreslått skal inngå som et eget kapittel i den felles loven for alle tros- og livssynssamfunn. Lovforslaget hadde høringsfrist 31.12.2017.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg