Residerende kapellan, (forkortet res. kap.), menighetsprest som står umiddelbart under sognepresten og dennes stedfortreder. Selvstendig embetsstilling, opphørte som stillingsbetegnelse i 1989, da prester ikke lenger utnevnes av kongen i statsråd (som embetsmann). Se kapellan.