Organisasjonenes Fellesråd, samarbeidsorgan for frivillige kristelige organisasjoner innen Den norske kirke, konstituert 1938 på Voss som avløsning av Geilomøtene. Rådets hovedoppgave er å drøfte felles interesser, fremme et godt forhold mellom organisasjonene, og søke å bilegge eventuelle uoverensstemmelser mellom dem. Det behandler også aktuelle spørsmål i kirke- og kristenliv, og sender gjerne ut en felles uttalelse etter det årlige møte. Fellesrådet ledes av et styre, ledervervet går på omgang blant medlemsorganisasjonene.