KFUK, fork. for Kristelig forening for unge kvinner, se Norges KFUK–KFUM.