Det Nordlandske kirke- og skolefond, opprettet 1715, hadde opprinnelig til formål å fremme misjonsvirksomhet blant samene. Senere gikk avkastningen til vedlikehold av en del kirker og kapeller som fondet eide i de nordnorske bispedømmer. Opphørte 1972.