Formulert bønn som i høymessen bes fra alteret før første skriftlesning, tar utgangspunkt i en hovedsak i søndagens bibeltekster. Opprinnelsen til navnet er usikker, muligens kommer det av at kollekten var «den samlende bønn» som samlet alt det man hadde bedt om i bønnene ved gudstjenestens begynnelse.