Klokker, kirkelig stilling. Betegnelsen stammer fra middelalderen, og ble brukt om den som besørget ringing med kirkeklokkene. I Den norske kirke tjenestegjør klokkeren ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, fører kirkebøker og deltar i konfirmantforberedelsen. Klokkerstillingen kan også omfatte diakonale funksjoner, kontorarbeid, administrative funksjoner o.a. Kirkelige fellesråd tilsetter klokkerne, som lønnes ved kommunale tilskudd.