Kirkepartiet, norsk kirkepolitisk parti, dannet 1907 av bl.a. A. Taranger. Kirkepartiet kjempet for en fri folkekirke, men oppnådde bare et mindretall i kirkekommisjonen av 1908, og fikk sitt forslag avvist ved en avstemning i alle landets menigheter, skolestyrer og kommunestyrer i 1914–15; gikk 1921 opp i Norges kirkelige landslag.