Kristi forklarelsesdag, siste søndag etter Kristi åpenbaringsdag, innført i det norske kirkeåret 1978.