Kirkeverge, stilling som innebærer praktisk tilsyn med kirkebygning og kirkegård, fungerer som daglig leder av kirkelig fellesråd i kommunen, tilsettes av kirkelig fellesråd, lønnes ved kommunale tilskudd. Betegnes i noen kommuner kirkesjef.